Sunday School Enhancement Program

Objectives:

 1. Grow the knowledge and understanding of the Ukrainian orthodox faith.
 2. Encourage parish Sunday schools to increase their student enrollments.
 3. Enable parishes to improve the quality of teaching in their Sunday Schools

Criteria:

 1. To be eligible to receive a grant of $500, the parish must submit a completed application by February 28, which is the deadline to receive funds for the school year.
 2. Parish priests should be directly involved in overseeing their respective Sunday school programs.
 3. Sunday schools must follow a curriculum approved by the parish priest and endorsed by the Ukrainian Orthodox Church of Canada.

Evaluation:
A short summary describing the school’s progress in achieving the objectives of the
enhancement program (increasing enrollments and improving the quality of teaching)
along with a brief description of how the granted funds were used to meet these
objectives.

Програма для покращення навчання у Недільних Школах.

Objectives: (ціль чи мета програми).

 1. Покращувати та поширювати знання дітей та їхнє розуміння Української Православної Віри.
 2. Заохоти Недільні Школи робити все необхідне для збільшення кількості учнів.
 3. Допомогти Парафіям підвищити рівень викладання у Школах.

Criteria: (критерії чи умови).

 1. Для можливого отримання допомоги (grant) -$500, Парафіяльна Недільна Школа повинна виповнити та вислати Загальну Аплікацію (Grant Application) до 28-го лютого 2018 року, це є останній термін для отримання фондів на 2017-2018 рр.
 2. Парафіяльний священик повинен приймати активну участь у процесі навчання та особисто передивлятися учбову Програму.
 3. Недільна Школа повинна користуватися програмою затвердженою парафіяльним священиком та одобреною УПЦ Канади.
Evaluation: (Звіт про працю).
Короткий звіт-оцінка про активність Школи (покращення навчання, збільшення кількості дітей, поліпшення кваліфікації вчителів) і коротке пояснення про те, на що кошти від фонду були витрачені, і як це допомогло для зросту Школи, – треба буде подати разом з Аплікацією на наступний рік.